http://www.most.hr/ – Više o udruzi

Udruga Most je nevladina organizacija sa sjedištem u Splitu, s lokalnim, regionalnim i nacionalnim djelovanjem koja na vrijednostima volonterskog rada, humanosti, solidarnosti, poštivanju različitosti i ljudskih prava pruža konkretnu pomoć potrebitima i podiže kvalitetu života djece, mladih i građana drugih dobnih kategorija. Suradnja sa CERANEO-m započela je 2004. godine sudjelovanjem Udruge MoST na našim radionicama, regionalnim konzultacijama u okviru projekta CIVICUS-ov indeks civilnog društva u Hrvatskoj. Kao partnerska organizacija Udruga MoST sudjeluje u projektu “Stanovanje prvo / Housing First (“Razvoj inovativnih programa prevencije i socijalnog uključivanja beskućnika kroz aktivnosti civilnog društva/ Development of innovative programs of prevention and social inclusion of homeless through the activities of civil society”) uz Udrugu Terra iz Splita.

Related Post