http://www.udrugaterra.hr/ – Više o Udruzi Terra

Udruga TERRA je neprofitna, nevladina organizacija osnovana 1998. godine inicijativom skupine stručnih djelatnika (liječnika, pedagoga, psihologa, socijalnih radnika) tada uključenih u rad različitih lokalnih sudionika (Crveni križ, Klinički bolnički centar u Rijeci) te inozemnih organizacija (IFRC, UNHCR). Suradnja sa CERANEO-m započela je 2004. godine sudjelovanjem Udruge Terra na našim radionicama, regionalnim konzultacijama u okviru projekta CIVICUS-ov indeks civilnog društva u Hrvatskoj. Kao partnerska organizacija Udruga Terra sudjeluje u projektu “Stanovanje prvo / Housing First (“Razvoj inovativnih programa prevencije i socijalnog uključivanja beskućnika kroz aktivnosti civilnog društva/ Development of innovative programs of prevention and social inclusion of homeless through the activities of civil society”) uz Udrugu MoST iz Splita.

Related Post