Naziv projekta: Razvoj programa društveno korisnog učenja za aktivni angažman studenata u području prevencije beskućništva i socijalnog uključivanja beskućnika

Nositelj projekta: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Partneri: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Studijski centar socijalnog rada i Hrvatska mreža za beskućnike

Kratki opis projekta: Projektom će se izgraditi kapaciteti organizacija okupljenih u Hrvatsku mrežu za beskućnike u partnerstvu sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za civilni angažman studenata u lokalnoj zajednici. Pripremit će se i provesti programi društveno korisnog učenja na Studijskom centru socijalnog rada kroz kolegije „Metode analize u socijalnoj politici“ i „Civilno društvo i socijalna politika“. Ciljana skupina su studenti, nastavno osoblje Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta, organizacije civilnog društva, skupine u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i volonteri.

Ciljevi projekta:

 • Izgraditi kapacitete organizacija okupljenih u Hrvatsku mrežu za beskućnike u partnerstvu sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu za civilni angažman studenata u lokalnoj zajednici
 • Pripremiti i provesti programe društveno korisnog učenja na Studijskom centru socijalnog rada kroz kolegije “Metode analize u socijalnoj politici” i “Civilno društvo i socijalna politika”

Projektne aktivnosti:

 • Sastanak projektnog tima
 • Tiskanje promotivnih materijala
 • Početna konferencija
 • Osposobljavanje nastavnika i zaposlenika organizacija civilnog društva za primjenu nastavnih metoda društveno korisnog učenja i vrednovanje rada studenata
 • Prikupljanje domaćih i stranih primjera dobre prakse
 • Sastanak članica Hrvatske mreže za beskućnike u Splitu
 • Izrada mentorskih programa i metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva
 • Uvodne radionice u modelu i provedbi društveno korisnog učenja u sklopu kolegija „Civilno društvo i socijalna politika i „Metode analize u socijalnoj politici“
 • Studijsko putovanje studenata u Split
 • Studijsko putovanje studenata u Karlovac
 • Studijsko putovanje studenata u Pulu
 • Studijsko putovanje studenata u Rijeku
 • Studijsko putovanje studenata na Nacionalni susret o beskućništvu u Šibeniku
 • Studijsko putovanje studenata u Ljubljanu
 • Terenska provedba studijskih projekata u lokalnim zajednicama
 • Sudjelovanje na domaćim i stranim konferencijama
 • Evaluacija radionica društveno korisnog učenja
 • Izrada priručnika s rezultatima projekta i praktičnim smjernicama za implementaciju modela društveno korisnog učenja
 • Završna konferencija projekata
 • Diseminacija rezultata

Razdoblje provedbe projekta: od 19. ožujka 2018. do 19. rujna 2019. godine

Ukupna vrijednost projekta: 672.827,05 kn

Financiranje: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Kontakt osoba: Iva Mrdeža, iva@ceraneo.hr

https://strukturnifondovi.hr/    http://www.esf.hr/

Send us a message