Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2015. – prosinac 2015.

Nositelj projekta: CERANEO- Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Partneri:

Donator:  Nacionalna zaklade za razvoj civilnog društva

 

Cilj projekta je povećanje kapaciteta dionika na regionalnoj razini za suočavanje s rastućim socijalnim rizicima u kontekstu europeizacije hrvatske socijalne politike.

Područje provedbe projekta:

područje cijele Hrvatske, posebno županije: Splitsko-dalmatinska, Istarska, Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska i Grad Zagreb

Aktivnosti u provedbi projekta:

● javno zagovaranje

● istraživanje

● izgradnja kapaciteta javne i  lokalne uprave

● izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

● izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

Socijalna povelja Hrvatske sadržavati će osnovne smjernice za izgradnju socijalne politike koja će jamčiti temeljna ljudska prava, te biti polazišna točka za daljnje planiranje socijalnih reformi prema ustanovljenim normativno-vrijednosnim stavovima europeizirane hrvatske socijalne politike s održivim, učinkovitim i socijalno pravednijim ciljevima dostupnim širem krugu dionika.

Izrađena socijalne povelja imati će utjecaj na ujednačavanje programa socijalne politike na nacionalnom, regionalnim i lokalnim razinama.