•  

Pozivamo Vas na predstavljanje Socijalne slike Grada Zagreba za 2014. godinu “Dobra vladavina i socijalne inovacije kao odgovor na nove socijalne rizike” koja će se održati u petak, 18. prosinca 2015. godine s početkom u 12.00 sati.