Unutar projekta „Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM“ CERANEO organizira drugi od predviđena tri u nizu okruga stol u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Zagreb te Institutom za stručno usavršavanje mladih (ISUM). Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Okrugli stol održat će se u utorak, 13. studenog 2018. godine u prostoru Studijskog centra socijalnog rada (Dvorana I), na adresi Nazorova 51 u vremenu od 13,00 – 14,30 h.

Pojam NEET populacija opisuje ranjivu skupinu mladih, prema Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u dobi od 15 do 29 godina (EU standard: 15 – 24 godine) koja nije u sustavu obrazovanja, nije zaposlena te nije uključena u programe osposobljavanja.
Zbog prepoznavanja važnosti ovog problema sve veći broj europskih zemalja za ovu ranjivu skupinu mladih razvija posebne programe socijalne integracije i zapošljavanja, odnosno, programe prevencije kako bi se zaustavilo ispadanje iz srednjih škola, ali i iz visokoškolskog obrazovanja.

Cilj projekta je omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba razvojem i implementacijom inovativnog modela ENTRE-YOU za reaktivaciju i integraciju pripadnika marginalizirane NEET populacije na tržište rada, koji predstavljaju ciljanu skupinu projekta.

Više o projektu dostupno na poveznici: https://neet.hr/

Zaključci s prvog okruglog stola „Ispadanje učenika iz srednjoškolskog obrazovanja – empirijski uvidi“ nalaze se na poveznici: https://neet.hr/zakljucci/.

Uvodna izlaganja održat će:
gđa. Vedrana Spajić Vrkaš, redovna profesorica na katedri za sistematsku pedagogiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
gđa. Aleksandra Gavrilović, voditeljica Službe za politike zapošljavanja i suradnju na europskom gospodarskom prostoru, Ministarstvo rada i
mirovinskog sustava

Pozivamo širu stručnu i zainteresiranu javnost na sudjelovanje u raspravi koja slijedi nakon izlaganja.

Vaš CERANEO tim