Naše teme

PAZITE ŠTO POTPISUJETE

Naziv projekta: Pazite što potpisujete – informativna kampanja o mogućim rizicima pri sklapanju

Udruga MoST

http://www.most.hr/ – Više o udruzi Udruga Most je nevladina organizacija sa sjedištem u Sp

Udruga Terra

http://www.udrugaterra.hr/ – Više o Udruzi Terra Udruga TERRA je neprofitna, nevladina orga