U sklopu projekta “Nova perspektiva za beskućništvo”, čiji je nositelj Hrvatska mreža za beskućnike, 13.04.2022. održan je koordinacijski sastanak istraživačkog tima (Pravni fakultet u Zagrebu i CERANEO).
Na koordinacijskom sastanku raspravljalo se o poduzetim aktivnostima vezanim uz projektni element 3 (Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene) te projektni element 4 (Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima) te su dogovoreni daljnji koraci potrebni za uspješno provođenje projektnih aktivnosti.

Cilj projekta je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koje će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH.

Aktivnosti projekta će osigurati kvalitetnije međusobno razumijevanje navedenih organizacija i stvarati uvjete za razmjenu pogleda, iskustva i mišljenja uključenih iz navedenih sektora: civilni, javni, znanstveni, te će osigurati i perspektivu krajnjih korisnika – beskućnika.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i traje 36 mjeseci, odnosno do 28. listopada 2023. godine