Preuzmi  CERANEO info letak 

CILJEVI OSNIVANJA, SUKLADNO STATUTU

 • CERANEO je think tank organizacija koja prikuplja, analizira i istražuje probleme u području socijalne politike potičući inovativne pristupe u njihovom rješavanju, te istražuje i zagovara značajniju ulogu civilnog društva.

PODRUČJA DJELOVANJA

 1. razvoj civilnog društva
 2. kombinirana socijalna politika
 3. praćenje socijalnih pokazatelja i modernizacija socijalne politike
 4. stambena politika i beskućništvo
 5. socijalne inovacije
 6. filantropija
 7. zakladništvo

DJELATNOSTI ORGANIZACIJE

 1.  razvija partnerstvo s organizacijama te uglednim pojedincima u zemlji i inozemstvu
 2.  prikuplja i analizira literaturu i publikacije važne za razvoj socijalne politike i civilnog društva
 3.  organizira rasprave o razvoju socijalne politike i civilnog društva
 4.  organizira radionice, seminare, okrugle stolove i konferencije
 5.  zagovara značajniju ulogu organizacija civilnog društva u javnim politikama
 6.  osnažuje ulogu organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u procesima decentralizacije
 7.  provodi akcijski usmjerena istraživanja u području socijalne politike i civilnoga društva
 8.  premošćuje prostor između akademskih istraživanja, donositelja odluka i praktičara
 9. utječe na javno mnijenje