CERANEO je ove godine osmi put zaredom izradio “Indeks održivosti organizacija civilnog društva za Hrvatsku“ (CSOSI). Novi izvještaj donosi prikaz stanja OCD-a u Hrvatskoj za 2019. godinu.

Ovaj istraživački projekt kojeg financira USAID ključni je alat za mjerenje napretka civilnog sektora u regiji Srednje i Istočne Europe i Euroazije.

Indeks održivosti OCD-a za Srednju i Istočnu Europu i Euroaziju prati stanja i trendove razvoja civilnog društva u dvadeset i četiri zemlje posljednjih dvadeset godina uzimajući u obzir cjelokupno poticajno okruženje za razvoj civilnog društva, s naglaskom na: pravno okruženje za OCD-e, organizacijske kapacitete, financijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž.

Održivost OCD-a u Hrvatskoj nije se značajno promijenila u 2019. godini. Dimenzije financijske održivosti i pružanja usluga su u padu jer su duga kašnjenja u financiranju programa utjecala na obje dimenzije. Istovremeno, javnost se mobilizirala oko niza civilnih inicijativa usmjerenih na bitna pitanja, što je rezultiralo poboljšanjem zagovaranja, a pozitivan odaziv javnosti na ta nastojanja doprinio je poboljšanju javne slike.

Klikom ovdje pročitajte izvještaj za Hrvatsku.

(Slika preuzeta iz izvještaja Civil Society Organization Sustainability Index: https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-csosi-2019-report-europe-eurasia.pdf , slika je u izričitom vlasništvu navedene organizacije).