CERANEO je ove godine deveti put zaredom izradio “Indeks održivosti organizacija civilnog društva za Hrvatsku“ (CSOSI). Novi izvještaj donosi prikaz stanja OCD-a u Hrvatskoj za 2020. godinu.

Ovaj istraživački projekt kojeg financira USAID ključni je alat za mjerenje napretka civilnog sektora u regiji Srednje i Istočne Europe i Euroazije.

Indeks održivosti OCD-a za Srednju i Istočnu Europu i Euroaziju prati stanja i trendove razvoja civilnog društva u dvadeset i četiri zemlje posljednjih dvadeset godina uzimajući u obzir cjelokupno poticajno okruženje za razvoj civilnog društva, s naglaskom na: pravno okruženje za OCD-a, organizacijske kapacitete, financijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javnu sliku.

Održivost OCD-a u Hrvatskoj nije se značajno promijenila u 2020. godini.  Financijska održivost malo se pogoršala, jer je na nju neizbježno utjecao nacionalni i globalni odgovor na COVID-19 pandemiju. S druge strane javna slika organizacija civilnog društva malo se poboljšala tijekom 2020. godine zbog snažnog i brzog odgovora sektora na izazove tijekom godine.

Klikom ovdje pročitajte izvještaj za Hrvatsku.