Publikacija “Beskućništvo jučer, danas, sutra“ nastala je u sklopu projekta “Jačanje mreže usluga za skrivene beskućnike“ kojeg CERANEO provodi u partnerstvu s Hrvatskom mrežom za beskućnike uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Jedan od ciljeva Projekta je zagovaračkom kampanjom skrenuti pažnju na nedostatnost postojećih usluga za beskućnike u Hrvatskoj te potaknuti njihovo pokretanje, odnosno unaprjeđenje, kako bi u što većoj mjeri odgovorili na stvarne potrebe skrbi za beskućnike u Hrvatskoj. Pri tom snažan naglasak stavljamo na osobe koje žive u neadekvatnim, ilegalnih i nesigurnim uvjetima stanovanja, koje javnost, a nerijetko i struka, teško prepoznaje i detektira kao osobe u riziku od beskućništva.

Važno je spomenuti da se ne radi o prvim zagovaračkim aktivnostima ovog tipa u Hrvatskoj. Kroz prethodno proveden trogodišnji program “Osnaživanje beskućnika, podrška stručnjacima i izgradnja inovativnih modela skrbi o beskućnicima“, CERANEO je u suradnji s Hrvatskom mrežom za beskućnike organizirao javne tribine u nekoliko hrvatskih gradova koji ne pružaju usluge smještaja za beskućnike. Radi se o svojevrsnom nastavku zagovaračkih napora s ciljem sveopćeg obuhvata jedinica lokalne samouprave koje nisu ispoštovale zakonsku obvezu prema kojoj su u svom proračunu dužne osigurati sredstva za pružanje usluge smještaja u prihvatilištima ili prenoćištima za beskućnike.

Dosadašnji napori urodili su kvalitetnim tematskim raspravama okupljenih stručnjaka te su pridonijeli stvaranju i jačanju mreže suradnje lokalnih dionika koji nastavljaju razgovor o ovoj temi s ciljem pokretanja prvih programa skrbi o beskućnicima na području njihovih lokalnih zajednica.

Publikacija je namijenjena prije svega dionicima javnih tribina s ciljem sažetog prikaza i uvoda u temu koja će biti povod naših okupljanja u jedinicama koje nemaju osigurane usluge smještaje za beskućnike. Vjerujemo da će javne tribine kao i do sada rezultirati kvalitetnim raspravama te da će potaknuti i osnažiti sinergijsko djelovanje ključnih dionika koji će biti inicijatori procesa planiranja usluga smještaja za beskućnike. Upravo iz tog razloga, predviđeno je i da publikacija služi kao smjerokaz koji će dionici u lokalnim sredinama konzultirati u procesima koji će vjerujemo uslijediti nakon javnih tribina.

Vjerujemo da publikacija također može dobro poslužiti široj stručnoj i zainteresiranoj javnosti kao kratak pregled stanja beskućništva i postojećih usluga za beskućnike s istaknutim primjerima dobre prakse te kao izvjesna kronologija zagovaračkih napora i iskoraka u području borbe protiv beskućništva u Hrvatskoj. Navedeni iskoraci nastali su prije svega kao rezultat sinergijskog djelovanja članica Hrvatske mreže za beskućnike u čijem djelovanju CERANEO ima važnu ulogu centra podrške. 

Publikaciju možete preuzeti ovdje