Objavljeno je 21. izdanje publikacije “Indeks održivosti organizacija civilnog društva Srednje i Istočne Europe i Euroazije“ koja sadrži Izvještaj za Hrvatsku.

Indeks održivosti organizacija civilnog društva (CSOSI) ključni je analitički alat za mjerenje napretka civilnog sektora u regiji Srednje i Istočne Europe i Euroazije.

Indeks uzima u obzir cjelokupno poticajno okruženje za razvoj civilnog društva, s naglaskom na pravno okruženje za OCD-e, organizacijske kapacitete, financijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž. Svaka dimenzija ocjenjuje se prema skali od sedam stupnjeva na kojoj broj 1 označava vrlo naprednu razinu, a broj 7 vrlo nisku razinu razvoja. Indeks je razvila Američka agencija za međunarodni razvoj u suradnji s lokalnim organizacijama iz zemalja u kojima se Indeks primjenjuje.

Izradu Indeksa od 2017. godine koordinira međunarodna organizacija FHI 360.

Izvještaj za Hrvatsku izradio je CERANEO te ga možete preuzeti ovdje. 

Publikaciju s izvještajem za sve zemlje u regiji možete preuzeti ovdje.