Prema Zakonu o socijalnoj skrbi “Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i za pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike.”

Usprkos zakonskoj odredbi, velik broj gradova u Hrvatskoj još uvijek nema uspostavljene programe skrbi o beskućnicima. Grad Krapina jedan je od takvih gradova, zbog čega smo u sklopu trogodišnjeg programa “Osnaživanje beskućnika, podrška stručnjacima i izgradnja inovativnih modela skrbi o beskućnicima“, u suradnji s Hrvatskom mrežom za beskućnike u srijedu, 12. lipnja 2019. godine, organizirali Okrugli stol na temu beskućništva u gradu Krapini.

Okrugli stol organiziran je s ciljem osvještavanja javnosti i ključnih dionika o važnosti pokretanja programa skrbi za beskućnike. Također, navedenim događanjem željeli smo dobiti detaljniji uvid u stanje beskućništva na području Krapinsko-zagorske županije.

Događanje je rezultiralo zanimljivom raspravom kroz koju je jasno detektirano da lokalna zajednica zasad, usprkos neuspostavljenoj usluzi smještaja u obliku prihvatilišta/prenoćišta, uspješno skrbi o osobama u riziku od beskućništva, zahvaljujući prije svega dobroj umreženosti lokalnih dionika u području socijalne skrbi. Bez obzira na dosadašnje uspješno iznalaženje rješenja, lokalni dionici svjesni su potrebe razvijanja ovakve usluge u zajednici te planiraju detaljnije otvoriti ovu temu za što je održani Okrugli stol svakako bio zalog kao i  prva prilika za razgovor lokalnih dionika specifično na temu beskućništva.

Zahvaljujemo se svim sudionicima Okruglog stola i domaćinima događanja, Centru za socijalnu skrb Krapina.