Vanjske stručnjakinje CERANEO-a, izv. prof. dr. sc. Gordana Berc i izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak, održale su 21. siječnja 2019. fokus grupu s mladima u NEET statusu u sklopu projekta “Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM“.  

Cilj projekta je omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba te pridonijeti reaktivaciji i integraciji NEET mladih kroz jačanje njihovih socijalnih i profesionalnih kompetencija po inovativnom modelu „ENTRE-YOU”. 

Uz uključivanje pripadnika NEET populacije u inovativan ENTRE-YOU model koji će im poboljšati mogućnosti na tržištu rada, ovaj projekt obuhvaća i kvalitativno istraživanje s mladima u NEET statusu. Unutar istraživanja predviđeni su intervjui s mladim osobama, poslodavcima i stručnjacima koji rade s njima. Fokus grupa je održana u svrhu dobivanja dodatnih saznanja o mladima u NEET statusu te kako bi dubljim uvidom u specifične izazove mladih na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije povećali valjanost i relevantnost istraživanja. 

Projekt provodi Centar za razvoj neprofitnih organizacija uz financijsku podršku Europske unije, iz Europskog socijalnog fonda.