U četvrtak, 31. siječnja, održana je fokus grupa sa stručnjacima i donositeljima odluka koji rade s mladima u NEET statusu.
Fokus grupu proveo je vanjski stručnjak CERANEO-a, doc. dr. sc. Danijel Baturina u okviru projekta “Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM“, kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Unutar projekta provodimo kvalitativno istraživanje s mladima u NEET statusu, poslodavcima i stručnjacima koji rade s njima, a kako bi povećali valjanost i relevantnost istraživanja, održat ćemo sa svakom od skupina fokus grupu u kojoj želimo preliminarno raspraviti iskustva i potencijalno važna pitanja koja se tiču mladih u NEET statusu.

Ovo je druga u nizu od tri planirane fokus grupe.