Prema Zakonu o socijalnoj skrbi “Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i za pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike.”

Usprkos zakonskoj odredbi, velik broj gradova u Hrvatskoj još uvijek nema uspostavljene programe skrbi o beskućnicima. Grad Gospić je jedan od takvih gradova, zbog čega smo u sklopu projekta “Jačanje mreže usluga za skrivene beskućnike“, kojeg Udruga Ceraneo provodi u partnerstvu s Hrvatskom mrežom za beskućnike, u utorak, 16. lipnja 2020. godine organizirali javnu rapravu na temu beskućništva u gradu Gospiću.

Događanje je rezultiralo zanimljivom raspravom kroz koju je jasno detektirano da lokalna zajednica usprkos neuspostavljenoj usluzi smještaja u obliku prihvatilišta/prenoćišta, uspješno skrbi o osobama u riziku od beskućništva, zahvaljujući prije svega dobroj umreženosti i suradnji ključnih lokalnih dionika u području socijalne skrbi. Također, bez obzira na dosadašnje uspješno iznalaženje rješenja za osobe u riziku od beskućništva, lokalni dionici svjesni su potrebe razvijanja daljnjih usluga u zajednici te su u tu svrhu Grad Gospić i CZSS Gospić u ulozi partera sudjelovali u prijavi projekt na Europski fond za regionalni razvoj, čije rezultate još očekuju.

Zahvaljujemo se svim sudionicima javne rasprave i domaćinima događanja, Centru za socijalnu skrb Gospić na suradnji i otvorenosti za razgovor o temi.