U ponedjeljak, 30. rujna 2019. godine u prostorijama Kongresnog centra FORUM Zagreb održana je završna konferencija projekta “Razvoj programa društveno korisnog učenja za aktivni angažman studenata u području prevencije beskućništva i socijalnog uključivanja beskućnika“.  

Konferenciju je uvodnim predavanjem otvorila voditeljica projekta, Iva Mrdeža Bajs koja je ispred projektnog tima CERANEO-a predstavila provedene aktivnosti i ostvarene rezultate Projekta. Od ostvarenih rezultata Projekta  posebno je istaknula studentske projekte koji su provedeni u suradnji s članicama Hrvatske mreže za beskućnike.

Studentski projekti u lokalnim zajednicama rezultirali su: 1.) izrađenim prijedlogom projekta “Jačanje kapaciteta za osnaživanje i socijalnu integraciju beskućnika – JAKA snaga beskućnika“, 2.) izrađenim policy dokumentom “Analiza izazova stambenog zbrinjavanja na urbanom području grada Pule“, 3.) izrađenim priručnikom za socijalno mentorstvo beskućnika, 4.) izrađenim policy dokumentom “Smjernice za implementaciju modela Stanovanje prvo u nacionalni kontekst“ te 5.) izrađenim volonterskim programom za udrugu “Oaza“ za jednogodišnje razdoblje.

Prof. dr. sc. Gojko Bežovan predstavio je kolegij “Metode analize u socijalnoj politici“ te mentorske programe koje je provodio u okviru kolegija metodom društveno korisnog učenja. Govorio je i o krizi podučavanja koja se očituje kroz nepostojanje obrazovnih ciljeva koji se evaluiraju, nedostatak prikladnih udžbenika te nesuvremeni sadržaj nastave. U svojim zaključcima i preporukama jasno je istaknuo kako je model društveno korisnog učenja važan odgovor na krizu podučavanja te kako će se upravo temeljem iskustva provedbe modela društveno korisnog učenja na Diplomskom studiju socijalne politike uvesti praksa za studente, u čijem će oblikovanju višestruko biti korisna stečena iskustva u ovom projektu. 

Uslijedilo je izlaganje doc. dr. sc. Jelene Matančević koje je predstavila iskustvo provedbe projekata društveno korisnog učenja na kolegiju “Civilno društvo i socijalna politika” iz uloge nastavnika mentora. Također je istaknula neke smjernice za implementaciju ove nastavne metode kao i izazove inoviranja izvođenja nastave po modelu društveno korisnog učenja. Spomenula je kako je potrebno na početku kolegija studentima objasniti očekivanu dobit od društveno korisnog učenja, kao i specifične izazove ovakve nastave u odnosu na klasične nastavne metode kao i detaljno planirati plan izvođenja nastave, pojedine obaveze studenata i partnera u zajednici te rokove za izvršavanje obaveza. Kao izazov je posebno istaknula i profesionalne kapacitete partnera u zajednici te preporučila osiguravanje dodatne podrške organizacijama u slučaju detektiranja slabijih kapaciteta. a nas je 18 mjeseci dinamične provedbe projekta “Razvoj programa društveno korisnog učenja za aktivni angažman studenata u području prevencije beskućništva i socijalnog uključivanja beskućnika“. Zahvaljujemo svim partnerima, suradnicima, uključenim studentima te volonterima na važnom i velikom doprinosu koji su dali provedbi Projekta. Ponosni smo posebno na rezultate studentskih projekata u lokalnim zajednicama koji su važan pokazatelj usvojenih znanja i vještina ali i zalog za daljnje jačanje kapaciteta organizacija okupljenih u Hrvatsku mrežu za beskućnike. Svim uključenim studentima diplomskih studija želimo brzu i sretnu integraciju na tržište rada! Detaljnije o rezultatima Projekta čitajte na sljedećoj poveznici:

http://ceraneo.hr/wp-content/uploads/2019/10/DKU_publikacija_e-oblik.pdf