Danas, 12. srpnja 2019. godine održano je predstavljanje Komparativne Socijalne slike Grada Zagreba za 2017. i 2018. godinu pod nazivom “Izazovi provedbe smjernica Europskog stupa socijalnih prava u Gradu Zagrebu“.

Socijalna slika je dokument kojeg izrađuje Socijalno vijeće Grada Zagreba te je rezultat rada Vijeća i suradnje s Gradom Zagrebom, posebno s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

CERANEO je ove godine po prvi puta izradio Komparativnu Socijalnu sliku Grada Zagreba za 2017. i 2018. godinu, s ciljem usporedbe trendova socijalnog razvoja grada prema devet područja: stanovništvo, kućanstva i obitelj, stanovanje, odgoj i obrazovanje, zaposlenost i nezaposlenost, ekonomski pokazatelji, zdravstvena zaštita, programi socijalne skrbi te sufinanciranje projekata i programa. Temeljem dostupnih podataka svih devet područja promatra se u okviru međunarodnih i europskih koncepata, direktiva i preporuka s osvrtom na kontekst nacionalnih politika i Socijalni plan Grada Zagreba za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

U uvodnom izlaganju prof. dr. sc. Gojko Bežovan osvrnuo se na Europski stup socijalnih prava te je dao širi pregled europskih smjernica i preporuka koje su promatrane u okviru Komparativne Socijalne slike Grada Zagreba za 2017. i 2018. godinu.

Ključne trendove u okviru promatranih devet područja predstavila je Iva Mrdeža ispred CERANEO-a. U svom izlaganju osvrnula se na detektirane izazove te je predstavila ključne teme poglavlja koje su obrađene u okviru Europskog stupa socijalnih prava. 

Publikaciju predstavljanje Komparativne Socijalne slike Grada Zagreba za 2017. i 2018. godinu pod nazivom “Izazovi provedbe smjernica Europskog stupa socijalnih prava u Gradu Zagrebu“ moguće je preuzeti na sljedećoj poveznici.