O projektu…

 • Naziv projekta: Osnaživanje beskućnika, podrška stručnjacima i izgradnja inovativnih modela skrbi o beskućnicima
 • Razdoblje prve godine provedbe programa: 1. studenoga 2016. – 31. listopada 2017. godine
 • Nositelj projekta: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija
 • Partner: Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb
 • Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Sažetak programa: Pružanje psihosocijalne podrške beskućnicima i osnaživanje stručnjaka u radu s beskućnicima, profiliranje praksi i politike skrbi za beskućnike na lokalnoj i nacionalnoj razini prema primjerima dobrih praksi europskih trendova.
 • Osnovna/najzastupljenija aktivnost u Programu: Savjetovanje i psihosocijalna podrška, izgradnja kapaciteta pružatelja usluga te izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

Specifični ciljevi:

 • Osnažiti beskućnike znanjima i vještinama potrebnim za integraciju u zajednicu i pružati podršku stručnjacima koji rade s beskućnicima
 • Razviti metodologiju prikupljanja podataka o broju beskućnika u Hrvatskoj
 • Osvijestiti javnost i ključne dionike na lokalnoj razini o problematici beskućništva i potrebi razvoja usluga za beskućnike
 • Prikupiti sveobuhvatne podatke o stanju beskućništva temeljem postojeće Baze podataka o beskućnicima

Projektne aktivnosti…

 • Sastanak projektnog tima
 • Priprema i organizacija psihosocijalne podrške beskućnicima (2x mjesečno kroz 6 mjeseci ili 1x mjesečno kroz 12 mjeseci u trajanju 2 sata)
 • Priprema i organizacija radionica podrške za pronalazak posla (1x mjesečno kroz 6 mjeseci u trajanju 2 sata)
 • Priprema i organizacija dvodnevnih radionica podrške za voditelje prihvatilišta/prenoćišta i stručnjake koji rade s beskućnicima (2x godišnje) – ožujak/svibanj?
 • Dvodnevni radni sastanak u Ljubljani na temu metodologije prikupljanja podataka o broju beskućnika
 • Konzultacije i sastanci s predstavnicima MSPM-a, CZSS-a i Hrvatske mreže za beskućnike
 • Implementacija metodologije prikupljanja podataka o beskućnicima
 • Izrada fotodokumentacije o neadekvatnim/ilegalnim mjestima boravka beskućnika u Hrvatskoj
 • Organizacija tribine i izložba fotografija neadekvatnih/ilegalnih i skrivenih mjesta boravka beskućnika
 • Izrada kraće dokumentarne reportaže o problematici beskućnika u drugoj godini provedbe
 • Predstavljanje kraće dokumentarne reportaže o beskućnicima
 • Javna tribina u Sisku
 • Javna tribina u Čakovcu
 • Javna tribina u Virovitici
 • Praćenje baze podataka o beskućnicima
 • Izvještavanje i izrada brošure temeljem obrađenih podataka
 • Završna konferencija u Zagrebu
 • Diseminacija rezultata