Model ENTRE – YOU provodi se u okviru projekta “Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM“, kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Pojam “Poduzetničkog JA”, koji je popularizirao njemački sociolog Ulrich Bröckling 2007., didaktički je temelj inovativnog modela ENTRE – YOU.
U cilju razvijanja Poduzetničkog JA, mladi su ljudi dužni postupati kreativno, fleksibilno, samo-odgovorno i svjesni rizika.

Premisa modela je da mladi ljudi trebaju biti opremljeni poduzetničkim vještinama, alatima i resursima kako bi bili kompetitivni na tržištu rada.
Provedba modela ENTRE – YOU odvija se u prostorijama partnerske organizacije  – Institut za stručno usavršavanje mladih.