NASLJEĐE

CERANEO je udruga osnovana 1995. godine s prepoznatljivom ulogom u razvoju civilnog društva u Hrvatskoj. CERANEO je od osnivanja do kraja 2000. godine bio potporna organizacija za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj. U tom vremenu je znatnim dijelom ispunio svoju misiju: izgradnje povoljnog zakonskog okvira za razvoj neprofitnog sektora, izgradnje kapaciteta sektora te je bio glas sektora. Tijekom 2001. godine CERANEO dijelom mijenja misiju i profilira se kao think tank organizacija u području javnih politika s osobitim interesom za razvoj civilnog društva.

CERANEO je napravio projekte od strateške važnosti za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj:

 • Baza podataka od 1.200 organizacija;
 • Imenik neprofitnih organizacija na hrvatskom i engleskom jeziku – 548 organizacija, 1997. godine;
 • Dnevno pružanje informacija potrebnih za osnivanje i poslovanje neprofitnih organizacija;
 • Izdavanje Neprofitnog sektora, Glasnika za razvoj neprofitnih organizacija u Hrvatskoj, 1997. – 2000.;
 • Umrežavanje organizacija, od 1998. godine organizira Hrvatski forum neprofitnih / nevladinih organizacija;
 • Akcijski usmjereno istraživanje o suradnji gradova i udruga;
 • Informacijska točka za inozemne organizacije, članstvo u CIVICUS-u i Orpheus programu European Foundation Centre;
 • U partnerstvu s Hrvatskim pravnim centrom podnio je zahtjev kojim je Ustavni sud Hrvatske ukinuo 16 odredbi Zakona o udrugama;
 • U partnerstvu s Hrvatskim pravnim centrom sudjelovao u izradi Nacrta zakona o udrugama koji je odgovarao standardima modernih demokratskih zemalja;
 • Akcijski usmjereno istraživanje i zagovaranje uloge neprofitnog sektora u pružanju socijalnih usluga;
 • Akcijski usmjereno istraživanje o aktivnostima zaklada u Hrvatskoj s naglaskom na promjeni zakonskog okvira;
 • Akcijski usmjereno istraživanje Indeks civilnog društva u Hrvatskoj, pilot projekt i projekt 2003. – 2005.;
 • Akcijski usmjereno istraživanje o decentralizaciji stambene politike;
 • Strategija stambene politike grada Zagreba i njena operacionalizacija;
 • Knjige „Civilno društvo“, „Civilno društvo u Hrvatskoj“;
 • Teme o civilnom društvu na hrvatskim sveučilištima;
 • Izazovi razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj 2007. i 2010. godine
 • Kvaliteta života i zadovoljstvo radom gradske uprave u Zagrebu, 2008.
 • Poticaji razvoju kombinirane socijalne politike u Gradu Zagrebu 2007. i 2010.
 • CIVICUS-ov Indeks civilnog društva u Hrvatskoj 2000., 2004. i 2009. godine
 • Postignuća, problemi i vizija razvoja zaklada u Hrvatskoj 2007.
 • Studija o socijalnim dimenzijama u Hrvatskoj 2010.
 • Procjena stambenih potreba u Hrvatskoj 2009.-2010.
 • Procjena stambenih potreba na području grada Zagreba 2011.
 • Expert Network: Gender Equality, Social Inclusion, Helath Care and Long-term Care“ – izrada izvještaja za Hrvatsku 2011.
 • Organizirane tribine u suradnji sa Socijalnim vijećem Grada Zagreba – Kriza, socijalna prava i smanjenje socijalnih troškova;                                                                                                                                                                                                                                                     Uloga civilnog društva u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti;                                                                                                                                                                                                         Lokalna socijalna država;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Socijalna kohezija i socijalne inovacije 2011.
 • Suradnja u okviru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba 2010.-2011.
 • Analiza institucionalnog okvira suradnje civilnog društva i Grada Zagreba 2011.
 • trogodišnji program „Razvoj inovativnih lokalnih programa prevencije i socijalnog uključivanja beskućnika kroz aktivnosti organizacija civilnog društva“ 2011.-2014.”
 • Povijest razvoja zakladništva u Hrvatskoj 2009.- do danas