CERANEO je u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Socijalnim vijećem Grada Zagreba organizirao javno predstavljanje Socijalne slike Grada Zagreba za 2016. godinu „Europska urbana agenda kao okvir razvoja kohezivnih i konkurentnih gradova“.

Zamjenica gradonačelnika Olivera Majić istaknula je da ovogodišnja Socijalna slika Grada Zagreba ističe važnost jačanja javne svijesti o potrebama i problemima tražitelja međunarodne zaštite, azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom. Također, dodala je, ističe važnost podupiranja djelovanja organizacija civilnog društva koje su usmjerene na pružanje usluga ranjivim kućanstvima.

Socijalnu sliku Grada Zagreba za 2016. godinu možete preuzeti na poveznici:  http://www.ceraneo.hr/wp-content/uploads/2017/12/2016_Socijalna_slika_Grada_Zagreba.pdf  

Socijalna slika Grada Zagreba za 2016. godinu, pod naslovom Europska urbana agenda kao okvir razvoja kohezivnih i konkurentnih gradova, pruža informacije o europskom okviru razvoja gradova i urbanih područja kao središta ekonomske učinkovitosti i socijalne kohezije, odnosno gospodarskog prosperiteta i solidarnosti, na temelju analize ključnih dokumenata kojima su postavljeni ciljevi i tematska prioritetna područja urbanog razvoja uz isticanje praktičnih dosega europskog urbanog razvoja.

Nadalje, Socijalna slika Grada Zagreba za 2016. godinu prikazuje najizazovnije trendove socijalnog razvoja Grada prema devet područja: stanovništvo, kućanstva i obitelj, stanovanje, odgoj i obrazovanje, zaposlenost i nezaposlenost, ekonomski pokazatelji, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita te sufinanciranje projekata i programa.