U cilju praćenja socijalnih indikatora i pokazatelja kvalitete života građana, Socijalno vijeće Grada Zagreba i CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom izradili su Socijalnu sliku Grada Zagreba za 2020. i 2021. godinu  naziva „Aktualizacija Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava u urbanom kontekstu“.

Socijalna slika Grada Zagreba predstavlja zbir pokazatelja i socijalnih indikatora o kvaliteti života građana i građanki Grada Zagreba.

Ovogodišnja Socijalna slika Grada Zagreba stavlja naglasak na socijalne izazove te učinke na urbane trendove u okviru provedbe Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava. Sve promatrane dimenzije donose osvrt na navedene događaje, prikazujući njihov efekt i učinke istih u razdoblju od početka 2020. godine do prve polovice 2021. godine.

Socijalnu sliku Grada Zagreba za 2020. i 2021. godinu možete preuzeti na sljedećem linku: Socijalna slika Grada Zagreba_2020. -2021. godinu