Naziv projekta: UP.01.3.1.01.0051 „Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM“

Nositelj projekta: Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Partneri: Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, ISUM – Institut za stručno usavršavanje mladih

Kratki opis Projekta: Nepostojanje djelotvornih programa za integraciju NEET populacije svrstava Hrvatsku među vodeće zemlje po broju mladih u NEET statusu. Radi se o prototipu socijalno isključenih osoba za koje još uvijek ne postoji sustav odgovarajuće identifikacije i praćenja. Cilj projekta je pridonijeti reaktivaciji i integraciji NEET mladih kroz jačanje njihovih socijalnih i profesionalnih kompetencija po inovativnom modelu „ENTRE-YOU“. Projektom će polaznicima biti osnažena motivacija i otvorenost prema proaktivnosti te će usvojiti vještine poduzetničkog razmatranja kao zalog za integraciju na tržište rada.

Cilj projekta: Omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba razvojem i implementacijom inovativnog modela ENTRE-YOU za reaktivaciju i integraciju pripadnika marginalizirane NEET populacije na tržištu rada.

Projektne aktivnosti:

 • Sastanak projektnog tima
 • Izrada i tisak promotivnih materijala
 • Početna konferencija
 • Analiza okruženja, strateških dokumenata i sekundarne građe
 • Analiza primjera dobre prakse u zemlji i inozemstvu
 • Organizacija i provedba okruglih stolova s tematikom NEET populacije
 • Razvoj metodologije i terenska provedba istraživanja (fokusne grupe, intervjui)
 • Izrada i predstavljanje publikacije s rezultatima
 • Provedba 4 modula u sklopu modela ENTRE-YOU i raspored
 • Individualne radionice podrške modela ENTRE-YOU
 • Završna konferencija

Razdoblje provedbe projekta: 14. svibnja 2018. – 13. srpnja 2019.

Ukupna vrijednost projekta: 575.687,64 kn

Financiranje: Sredstva Europske unije (85%), Sredstva Državnog proračuna (15%)

Kontakt osobe:

Iva Mrdeža, iva@ceraneo.hr

Neda Novosel, neda@ceraneo.hr

https://strukturnifondovi.hr/     https://www.esf.hr