U sklopu projekta SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost, koji CERANEO provodi u suradnji s ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, 4.07.2022., održan je sastanak partnera o daljnjim aktivnostima s naglaskom na Element 4 (Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima).

U sklopu sastanka, raspravljalo se o poduzetim aktivnostima i izazovima s kojima se susretalo tijekom provedbe te su dogovoreni su daljnji koraci za pripremu, usklađivanje i izradu smjernica, što uključuje i radionicu pisanja smjernica za razvoj javnih politika.

Vezano za istraživanja o potencijalu socijalnih inovacija za OR u hrvatskom kontekstu – započelo je planiranje i provedba lokalnih studija slučaja koje će, uz vodstva CERANEO-a i Pravnog Fakulteta Zagreb, napraviti nekoliko projektnih partnera. Cilj je dobiti uvide u razvoj i utjecaj (manjih) socijalnih inovacija za održivi razvoj u lokalnom kontekstu te da lokalne studije slučaja budu dodatna dimenzija analize uz već provedene studije slučaja, kako bi se dobila šira perspektiva stanja u području.