Predstavnice CERANEO-a su u sklopu projekta SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost, čiji je nositelj partnerska organizacija ODRAZ, sudjelovale u projektnoj aktivnosti dvodnevne Škole za lokalni održivi razvoj, koja se ovaj puta održala u Šibeniku u Centru za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut od 16. – 17. 09. 2021. godine.

Zajedničkom sinergijom svih uključenih dionika u lokalni razvoj zajednice jačamo vlastite kapacitete kao i kapacitete zajednice. Prvi dan škole smo kroz zajedničku diskusiju, grupne radionice te zanimljiva izlaganja na temu strateškog predviđanja, socijalnog kapitala, dobrog upravljanja te lokalnog održivog razvoja razvijali održivi način strateškog razmišljanja te razmjenjivali korisna iskustva u praksi. Drugi dan smo učili o volontiranju i filantropiji kao zalogu za razvoj zajednice te također učili iz primjera dobre prakse lokalnog održivog razvoja. Pri tome smo sudjelovali na 2. sastanku Mreže za lokalni održivi razvoj na kojoj su dionici izrazili zadovoljstvo i motivaciju za aktivnijim sudjelovanjem i suradnjom svih članica te zainteresiranih dionika kao i budućoj viziji lobiranja mreže u kontekstu uključivosti građana u održivom lokalnom razvoju.