Od 22. listopada do 26. listopada predstavnica CERANEO-a, Iva Mrdeža Bajs sudjelovala je na konferenciji “ On track 3 – Different youth work approaches for different NEET situations”.

Konferencija je bila međunarodnog karaktera te je okupila 94 stručnjaka iz različitih sektora koji rade s mladima u NEET statusu.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici 32 zemlje: Armenija, Austrija, Azerbajdžan, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Njemačka, Mađarska, Island, Indija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija.

Organizator konferencije i domaćin bila je Turska nacionalna agencija za program Erasmus +:  Youth in Action Programme u suradnji sa SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre.

Glavni ciljevi konferencije bili su:

  • Podržati suradnju i razmjenu profesionalaca iz različitih sektora kako bi se stvorile bolje mogućnosti za mlade u NEET situaciji i omogućilo njihovo aktivno uključenje u društvo i integraciju na tržište rada.
  • Istražiti različite NEET stvarnosti u Europi i različite prakse i/ili alate na svim razinama
  • Razmijeniti različite načine rada sa mladima u NEET statusu i istaknuti mogućnost projekata međusektorskog partnerstva
  • Promicati vrijednost međunarodnog rada s mladima za mlade ljude u NEET statusu te mogućnosti programa Erasmus + i programa Solidarity Corps

Konferencija je bila važna prilika za razmjenu iskustava kao i predstavljanje nedavno završenog projekta “Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM“, kojeg je CERANEO provodio od svibnja 2018. godine do srpnja 2019. godine u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te udrugom “ISUM – Institut za stručno usavršavanje mladih“. Iva Mrdeža Bajs je predstavila rezultate i iskustvo provedbe spomenutog projekta u radnim skupinama.

U sklopu konferencije, predstavnica CERANEO-a sudjelovala je i u studijskom posjetu organizaciji INGEV. INGEV fondacija osnovana je s misijom da doprinese ljudskom razvoju u Turskoj. Glavni ciljevi INGEV-a su da u suradnji s relevantnim državnim institucijama, lokalnim vlastima, sveučilištima i privatnim sektorom doprinesu ljudskom razvoju u Turskoj. Također, INGEV služi kao izvjestan referentni vodič i osnovni izvor u pogledu ljudskog razvoja u Turskoj te predstavlja mišljenja i prijedloge donositeljima političkih odluka putem istraživanja i izvješća.

Sudjelovanje na konferenciji doprinijelo je jačanju organizacijskih kapaciteta te predstavlja važan zalog za dalje razvijanje i provedbu projekata usmjerenih NEET populaciji.