•  

    „Zagovaranje inovativnih modela usluga skrbi za beskućnike i prevencija beskućništva kroz model socijalnog mentorstva“ naziv je mentorskog programa koji se provodi u sklopu projekta „Razvoj programa društveno korisnog učenja za ak... read more