•  

Članovi CERANEO-a su 05.07. sudjelovali na koordinacijskom sastanku u vezi izrade smjernica za razvoj javnih politika, u okviru projekta “Nova perspektiva za beskućništvo“ čiji je nositelj Hrvatska mreža za beskućnike. U sklopu sastanka razgovar... read more