•  

Utorak, 15.03.2022., proveli smo u društvu socijalnih radnika, sudaca i drugih zainteresiranih dionika koji su nam se pridružili na stručnom skupu na temu “Pomoć mladima u riziku”. Skup smo zajednički organizirali sa Hrvatskom mrežom za ... read more

  •  

U sklopu projekta „A gdje si ti ? Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu“ započeli smo s provedbom radionica informiranja o stanju na tržištu rada, pisanju životopisa i sl. Prva radionica održala se 18. ožujka u Zagrebu u ... read more