•  

CERANEO je ove godine u sklopu trogodišnjeg projekta “Inovativan model socijalnog uključivanja beskućnika, osnaživanja stručnjaka i jačanja kapaciteta Hrvatske mreže za beskućnike” sudjelovao u organizaciji i podršci 15. Nacionalnog s... read more