•  

U sklopu projekta SUSTINEO-Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost predstavnica CERANEO-a je sudjelovala u trećem treningu bloku „Škole za lokalni održivi razvoj“, koja se održala od 30.6. – 2.7.2021. u Dubrovniku... read more