•  

U četvrtak, 17. veljače 2022. godine održan je treći sastanak projektnog tima u sklopu projekta „A gdje si ti? Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu“, čiji je nositelj CERANEO u partnerstvu s Hrvatskim Crvenim križem – ... read more

  •  

U sklopu projekta “Nova perspektiva za beskućništvo”, čiji je nositelj Hrvatska mreža za beskućnike, 13.04.2022. održan je koordinacijski sastanak istraživačkog tima (Pravni fakultet u Zagrebu i CERANEO). Na koordinacijskom sastanku ra... read more

  •  

U utorak, 10. svibnja 2022. godine održan je peti sastanak projektnog tima u sklopu projekta „A gdje si ti? Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu“, čiji je nositelj CERANEO u partnerstvu s Hrvatskim Crvenim križem – Gradsk... read more