•  

CERANEO je u procesu snimanja dokumentarne reportaže o skrivenim beskućnicima u sklopu trogodišnjeg projekta “Inovativan model socijalnog uključivanja beskućnika, osnaživanja stručnjaka i jačanja kapaciteta Hrvatske mreže za beskućnikeR... read more

  •  

Naša dokumentarna reportaža  je napokon ugledala svjetlo dana! Dana 30. kolovoza 2021. godina, održalo se predstavljanje reportaže pod nazivom „Nedokumentirani“, u prostorijama Pravnog fakulteta – Studijski centar socijalnog rada, kao zavr... read more