U ponedjeljak, 19. ožujka, održali smo drugu fokusnu grupu u sklopu projekta “Akcijski orijentirano istraživanje o nasilju nad starijim osobama na području Sjeverne Hrvatske“.  Fokusna grupa je održana u Bjelovaru, u prostorijama Doma za starije osobe Bjelovar.

Okupljeni stručnjaci s područja Bjelovarsko-bilogorske županije iznijeli su svoja iskustva i saznanja na temu nasilja nad starijim osobama. Identificirani su najčešći oblici nasilja nad starijim osobama kao i karakteristike žrtva i počinitelja nasilja nad osobama starije životne dobi. Također, raspravljani su dostupni zaštitni mehanizmi i preventivni programi zaštite od nasilja nad starijim osobama u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te su okupljeni stručnjaci iznijeli prijedloge i preporuke za unapređenje sustava zaštite starijih osoba od nasilja.

Zahvaljujemo svim okupljenim sudionicima na podijeljenom iskustvu i aktivnom sudjelovanju.

Slijede nam fokusne grupe u Varaždinu, Čakovcu i Koprivnici.