U petak, 23. veljače 2018. godine, održali smo prvu fokusnu grupu na temu nasilja nad osobama starije životne dobi u Zaboku. Fokusna grupa je održana u sklopu projekta “Akcijski orijentirano istraživanje o nasilju nad starijim osobama na području Sjeverne Hrvatske“, kojeg CERANEO provodi u partnerstvu s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Uvodnu prezentaciju ispred CERANEO-a, održale su Petra Bratoš i Iva Mrdeža, nakon čega je uslijedila tematska rasprava na temu saznanja stručnjaka o nasilju nad starijim osobama na području Krapinsko-zagorske županije.

Okupljeni stručnjaci s područja Krapinsko-zagorske županije prenijeli su svoja iskustva i saznanja o nasilju nad starijim osobama. Detektirana su obilježja žrtava i počinitelja nasilja nad starijim osobama iz perspektive stručnjaka. Također, stručnjaci su istaknuli prepoznate faktore rizika kao i preporuke za razvoj zaštitnih mehanizama starijih osoba od nasilja na području Krapinsko-zagorske županije.

Zahvaljujemo još jednom svim sudionicima koji su se odazvali i aktivno sudjelovali u fokusnoj grupi.

Slijede nam fokusne grupe u Varaždinu, Čakovcu, Bjelovaru i Koprivnici.