Prije 2000. godine CERANEO je proveo niz akcijskih istraživanja vezanih uz temu suradnje gradova i udruga, zagovaranju uloge neprofitnog sektora u pružanju socijalnih usluga, o aktivnostima zaklada u Hrvatskoj te prvo istraživanje o socijalnoj odgovornosti gospodarstva.

CERANEO je publicirao: dvojezični Imenik neprofitnih organizacija 1997. (podaci o 548 organizacija) i glasnik Neprofitni sektor od 1997. – 2000. CERANEO je poticao umrežavanje organizacija organiziranjem Hrvatskih foruma neprofitnih / nevladinih organizacija od 1997. do 2001. godine.

U partnerstvu s Hrvatskim pravnim centrom CERANEO je podnio zahtjev kojim je Ustavni sud Hrvatske ukinuo 16 odredbi Zakona o udrugama i sudjelovao je u izradi Nacrta zakona o udrugama.

Projekti  provedeni od 2000. godine do danas:

2000.-2001.INDEKS CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ – pilot projekt  istraživanje razvoja civilnog društva u Hrvatskoj; ciljna skupina predstavnici različitih sektora i dionika civilnog društva

2002.  – DECENTRALIZACIJA SOCIJALNE POLITIKE I ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA – akcijsko istraživanje o suradnji gradova i općina s organizacijama civinog društva u provedbi socijalnih programa i projekata; ciljna skupina predtsvanici organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti

2003.-2005. – INDEKS CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ – akcijsko istraživanje; identifikacija slabosti civilnog društva i preporuke za njegov daljnji razvoj; ciljna skupina predstavnici različitih sektora i dionika civilnog društa

2006.POSTIGNUĆA, PROBLEMI I VIZIJA RAZVOJA ZAKLADA U HRVATSKOJ – akcijsko istraživanje o zakladništvu u Hrvatskoj; ciljna skupina: zaklade, priređivači i kreatori provedbenih i zakonskih akata koji se tiču rada, osnivanja i djelovanja zaklada;

2007. – ULOGA CIVILNOG DRUŠTVA U JAČANJU KOMBINIRANE SOCIJALNE POLITIKE U HRVATSKOJ – akcijsko istraživanje o međusektorskoj suradnji i ulozi organizacija civilnog društva u provedbi socijalnih programa i projekata; ciljna skupina: predstavnici različitih sektora i dionika civilnog društva

2008. – POTICAJI RAZVOJU KOMBINIRANE SOCIJALNE POLITIKE U GRADU ZAGREBU–  akcijsko istraživanje o međusektorskoj suradnji i ulozi organizacija civilnog društva u provedbi socijalnih programa i projekata koje provodi Grad Zagreb; ciljna skupina: predstavnici različitih sektora i dionika civilnog društva s područja Grada Zagreba

2008. – TEME CIVILNOG DRUŠTVA U NASTAVI NA HRVATSKIM SVEUČILIŠTIMA – akcijsko istraživanje o temama civilnog društva koje su obuhvaćene nastavnim programima na hrvatskim sveučilištima te stvaranje zajedničkog curriculluma o temama civilnog društva; ciljna skupina; stručnjaci s područja civilnog društva, akademska zajednica, studenti

2008. – OSTVARIVANJE PRIORITETA I POMOĆ U IZRADI MJERA ZA PODRUČJE STANOVANJA U OKVIRU ZAJEDNIČKOG MEMORANDUMA O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU REPUBLIKE HRVATSKE – akcijsko istraživanje o stanju stambenih potreba u Hrvatskoj; opća populacija

2008. – KVALITETA ŽIVOTA I ZADOVOLJSTVO RADOM GRADSKE UPRAVE U ZAGREBU – istraživački projekt; podaci o potrebama i zadovoljstvu građana Zagreba radom gradske uprave; Grad Zagreb i građani Grada Zagreb

2009.PROCJENA STAMBENIH POTREBA U HRVATSKOJ – akcijsko istraživanje o stambenim potrebama u Hrvatskoj; ciljna skupina opća populaciji

2009. – INDEKS CIVILNOG DRUŠTVA U SOCIJALNOM PODRUČJU GRADA ZAGREBA – akcijsko istraživanje; identifikacija slabosti civilnog društva i preporuke za njegov daljnji razvoj; ciljna skupina predstavnici različitih sektora i dionika civilnog društva

2009. – POVIJEST RAZVOJA ZAKLADNIŠTVA U HRVATSKOJ – istraživanje povijesti razvoja zakladništva u Hrvatskoj; ciljna skupina: zaklade, priređivači i kreatori provedbenih i zakonskih akata koji se tiču rada, osnivanja i djelovanja zaklada.