Skip to content

ACF- Regionalna edukacija u Sisačko-moslavačkoj županiji

15. lipnja 2023. proveli smo regionalnu edukaciju “Izazovi provedbe Europskog stupa socijalnih prava u Sisačko-moslavačkoj županiji” zajedno s partnerom koji djeluje na području županije- Agencija lokalne demokracije- Sisak.

Na edukaciji smo predstavili projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” kroz koji je edukacija provedena. Prikazali smo dosadašnje ishode projekta- metodologiju praćenja provedbe Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj, revidirani socijalni semafor i Profil hrvatske socijalne države. Sve navedeno zalog je za rad na regionalnoj razini te može potaknuti sudionike za djelovanje na lokalnoj razini. Predstavili smo mogućnosti ESF plus fonda, Europski semestar i primjere dobre prakse u praćenju socijalnih pokazatelja.

Za daljnji rad na lokalnoj razini, upoznali smo sudionike s postojećim pokazateljima s područja jednakih mogućnosti i pristupa tržištu rada, pravednih radnih uvjeta te socijalne zaštite i uključenosti. Kako bismo potaknuli sudionike, organizirana je radionica “Poticaj raspravi i uvid u lokalne kapacitete provedbe ESSP-a: iskustva dionika”. Cilj radionice bio je dobiti uvid u iskustva lokalnih dionika vezano uz provedbu Europskog stupa socijalnih prava u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Kroz edukaciju utvrđeni su potencijali Sisačko- moslavačke županije u provedbi ESSP-a. Posebno se izdvojio trenutni rad na sanaciji posljedica potresa koji otvara dodatne mogućnosti razvoja županije.

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content