Skip to content

Objave

ODRŽANA 4. EDUKATIVNA RADIONICA JAČANJA KAPACITETA “Jačanje aktivističkih i volonterskih upravljačkih aktivnosti OCD-a: novi oblici vladavine i socijalno poduzetništvo”

Dana 12.12.2023. i dana 26.3.2024. putem Zoom platforme održali smo edukativnu radionicu za jačanja kapaciteta OCD-a -Poboljšati vještine osobnog zagovaranja aktivista OCD-a u ruralnim ili perifernim područjima u sklopu projekta PROTEUS- Zaštita vrijednosti i temeljnih prava EU-a kroz sudjelovanje javnosti i pomoć civilnom društvu u srednjoj Europi (101091627).

Održana radionica tematike “Vještine osobnog zagovaranja aktivista”

Dana 12.12.2023. i dana 26.3.2024. putem Zoom platforme održali smo edukativnu radionicu za jačanja kapaciteta OCD-a -Poboljšati vještine osobnog zagovaranja aktivista OCD-a u ruralnim ili perifernim područjima u sklopu projekta PROTEUS- Zaštita vrijednosti i temeljnih prava EU-a kroz sudjelovanje javnosti i pomoć civilnom društvu u srednjoj Europi (101091627).

Održana radionica “O pravu i politikama EU (s posebnim osvrtom na zaštitu vrijednosti EU i temeljnih prava te OCD)”

U sklopu projekta „PROTEUS- Zaštita vrijednosti i temeljnih prava EU-a kroz sudjelovanje javnosti i pomoć civilnom društvu u srednjoj Europi“, 7.11.2023.g. održali smo  edukativnu radionicu jačanja kapaciteta za organizacije civilnog društva – o pravu i politikama EU (s posebnim osvrtom na zaštitu vrijednosti EU i temeljnih prava te OCD).

Skip to content