Skip to content

Projekti u tijeku

CERANEO prati situaciju dostupnosti socijalnih usluga te na temelju toga provodi projekte koji su potrebiti i koji uključuju iskorak u odnosu na trenutno stanje pružanja usluga na području.

CERANEO također aktivno prati socijalnu politiku Hrvatske te provodi projekte koji se bave utjecajem na proces europeizacije socijalnih politika u Hrvatskoj.

U tijeku

2023. – 2025.

PROTEUS – Zaštita vrijednosti i temeljnih prava EU-a kroz sudjelovanje javnosti i pomoć civilnom društvu u srednjoj Europi

Projekti u partnerstvu

RE-DWELL – Priuštivo i održivo stanovanje u Europi

CERANEO je partner u programu za istraživanje i inovacije Europske unije Obzor 2020, Marie Skłodowska-Curie akcije (MSCA) pod nazivom „RE-DWELL – Delivering affordable and sustainable housing in Europe.“ Više o projektu možete pronaći na web stranici: https://www.re-dwell.eu.

Neki od ciljeva projekta su zbližavanje akademske zajednice, istraživačkih instituta i organizacija civilnog društva koje se bave problemima stanovanja i stambene politike te tematski relevantnih sektora, uz ostale aktivnosti, uključivati i podršku izobrazbi doktora. U ovom četverogodišnjem projektu (1. listopada 2020. – 30. rujna 2024.) sudjeluje ukupno 10 akademskih institucija i 12 partnerskih organizacija iz devet država članica EU-a. Hrvatsku u ovom projektu predstavlja Gojko Bežovan s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz stručnu i logističku podršku partnerske organizacije, CERANEO-Centra za razvoj neprofitnih organizacija. CERANEO je kao partner imao u sklopu projekta prihvatio troje doktoranada na dvomjesečni studijski boravak. U sklopu dvomjesečnog studijskog boravka (secondment), u CERANEO-u su boravili doktorandi Alejandro Perez Fernandez sa sveučilišta u Delftu, Anna Martin sa sveučilišta Corvinus u Budimpešti te Marko Horvat sa Sveučilišta u Zagrebu.

Alejandro Fernández Pérez proveo je u suradnji s CERANEO-om veoma aktualno istraživanje „Uloga hipotekarnih subvencija u hrvatskoj strategiji gospodarskog rasta: političko-ekonomski pristup SSK-u.“ U provedbi projekta sudjelovali su stručnjaci iz CERANEO-a te dali prepoznatljiv doprinos ovom radu koji je objavljen u časopisu.

Anna Martin uz pomoć CERANEO-a provodi komparativno istraživanja stambene politike u Hrvatskoj i u Mađarskoj. Doktorand Marko Horvat je zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s temom istraživanja „Komparativna analiza učinaka modernizacije politika socijalnog stanovanja u Sloveniji, Hrvatskoj i Slovačkoj”. Horvat je u suradnji s CERANEO-om proveo istraživanje „Održivost sustava socijalne integracije beskućnika u Hrvatskoj“ te o rezultatima izlagao na domaćim i stranim skupovima.

Partnerstvo u ovom projektu doprinijelo je izgradnji kapaciteta CERANEO-a, naši stručnjaci su imali priliku putovati na tuzemne i inozemne konferencije i radionice koje se organiziraju u okviru projekta. Upućeni su u konkretne mjere i primjere dobre prakse koje se poduzimaju u drugim zemljama i gradovima glede stambenog zbrinjavanja.

European Social Policy Analysis Network (ESPAN)

CERANEO je od 2017. godine partner u European Social Policy Analysis Network u okviru čijih projekata se prati napredak prema ostvarivanju ciljeva socijalne zaštite i socijalne integracije, a koji su postavljeni  u  EU socijalnim strategijama, Socijalnoj otvorenoj metodi koordinacije, Europskom semestru te u Europskom stupu socijalnih prava, u definiranim područjima kroz tri tematska izvještaja godišnje, svodne studije za EU imajući u vidu tematske izvještaje te profil (socijalni).

Tijekom 2023. godine radio na tematskim izvještajima: Mjere za energetsko siromaštvo, Primjeni Europskog jamstva za djecu, Izvještaj o primjerenosti mirovina te Socijalni profil Hrvatske.
U okviru ovih izvještaja posebno se tematizira demokratizacija policy procesa, glede: pripreme, donošenja odluka te provedbe zakona i programa. Izazovi u okviru provedbe ovog projekta odnose se na suradnju s relevantnim dionicima te pribavljanje potrebnih podataka

Nova perspektiva za beskućništvo

CERANEO je partner u projektu „Nova perspektiva za beskućništvo“, koji provodi Hrvatska mreža za beskućnike. Cilj projekta je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u Republici Hrvatskoj. CERANEO je u projektu sudjelovao kao partner u istraživanju i pripremama smjernica za poboljšanje pravnog statusa beskućnika, ali i sudjelovavši na okruglim stolovima koji problematiziraju pravni status beskućnika i politike usmjerene rješavanju stambenog zbrinjavanja. Za ostvarivanje cilja projekta osnovana je neformalna mreže u koju bi se, osim formalnih članica HMB-a, uključile i druge organizacije civilnog društva koje beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva pružaju socijalne usluge i druge oblike pomoći i podrške, doprinose suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, zaštiti ljudskih prava, senzibiliziranju javnosti za problematiku socijalno osjetljivih skupina itd. predstavnici akademske zajednice koji žele i mogu doprinijeti borbi protiv siromaštva, beskućništva i socijalne isključenosti te jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Više o projektu možete pronaći na web stranici: https://beskucnici.info/nova-perspektiva-za-beskucnistvo/.

SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost

CERANEO je partner u projektu „SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost“, koji provodi ODRAZ-održivi razvoj zajednice.
Cilj projekta je pridonijeti održivom razvoju na lokalnoj razini stvaranjem mreže za poticanje lokalnog održivog razvoja i jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih institucija za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja.

CERANEO kao partner na projektu sudjelovao je u Školi za lokalni održivi razvoj, kojom su ojačani zagovarački kapaciteti i kapaciteti za međusektorsku suradnju, razvoj projekata, strateško planiranje i provođenje analiza društvenog učinka. Također kao partner je član Mreže za lokalni održivi razvoj. Obzirom na iskustvo u analizi socijalnih politika i inovacija u području održivog razvoja, sudjelovao je u mapiranju i analizi dionika s područja Hrvatske te pripremi istraživanja o procjeni učinaka o socijalnim inovacijama, društvenom poduzetništvu i LAG-ovima.

Više o projektu možete pronaći na web stranici: https://www.odraz.hr/projekti/svi-projekti/sustineo-suradnjom-sudjelovanjem-istrazivanjem-i-edukacijom-za-odrzivost/.

Skip to content