Skip to content

Socijalna slika Grada Zagreba

CERANEO- Centar za razvoj neprofitnih organizacija od 2012. godine u suradnji s Gradom Zagrebom i Socijalnim vijećem Grada Zagreba izrađuje godišnu Socijalnu sliku Grada Zagreba.

Ona predstavlja predstavlja zbir pokazatelja i socijalnih indikatora o kvaliteti života građana grada Zagreba. Svake se godine prezentira općoj javnosti, a omogućuje praćenje socijalne situacije i socijalnih indikatora na području Grada.

2020/21

SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA ZA 2020. I 2021. GODINU

Aktualizacija Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava u urbanom kontekstu

Dokument daje smjernice za unaprjeđenje svih 9 promatranih i analiziranih područja s ciljem učinkovitije provedbe Europskog stupa socijalnih prava u gradu Zagrebu i ostvarivanju EU ciljeva.

Preuzmi pdf

2019/20

KOMPARATIVNA SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA ZA 2019. I 2020. GODINU

Izazovi nošenja sa socijalnim učinkom COVID-19 krize i potresa u Gradu Zagrebu

Dokument daje uvid učinka COVID-19 krize i potresa u Zagrebu na devet promatranih područja s naznakom prioritetnog djelovanja u budućnosti s ciljem razvoja socijalne politike, socijalne kohezije i poboljšanja kvalitete života građana.

Preuzmi pdf

2017/18

KOMPARATIVNA SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA ZA 2017. I 2018. GODINU

Izazovi provedbe smjernica Europskog stupa socijalnih prava u Gradu Zagrebu

Dokument u devet promatranih područja identificira izazove socijalnog razvoja grada koji svakako predstavljaju značajne rizike, ali i potencijale Grada Zagreba za daljini razvoj projekta i programa.

Preuzmi pdf

2016

SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA ZA 2016. GODINU

Europska urbana agenda kao okvir razvoja kohezivnih i konkurentnih gradova

Dokument pruža informacije o europskom okviru razvoja gradova i urbanih područja kao središta ekonomske učinkovitosti i socijalne kohezije, odnosno gospodarskog prosperiteta i solidarnosti, na temelju analize ključnih dokumenata kojima su postavljeni ciljevi i tematska prioritetna područja urbanog razvoja uz isticanje praktičnih dosega europskog urbanog razvoja.

Preuzmi pdf

2015

SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA ZA 2015. GODINU

Odgovori na izazove starenja stanovništva

U dokumentu temeljni indikatori starenja govore o ubrzanom starenju stanovništva i sve nepovoljnijim prognozama udjela starih osoba u strukturi hrvatskog stanovništva te se daje statistički prikaz s preporukama glede Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatske te preporuke za Grad Zagreb.

Preuzmi pdf

2014

SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA ZA 2014. GODINU

Dobra vladavina i socijalne inovacije kao odgovor na nove socijalne rizike

Dokument stavlja naglasak na koncept dobre vladavine odnosno otvaranje procesa za sve dionike: upravu, građane, organizacije civilnog društva i druge dionike te koncept socijalnih inovacija u pogledu upravljanja gradom koji ne bi trebao biti izolirani proces već tragati za novim rješenjima kroz nove radne procese i metode koji povezuju gradsku upravu s građanima i drugim ključnim dionicima.

Preuzmi pdf

2013

SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA ZA 2013. GODINU

Ulaganjem u građane za jači i otporniji grad

Dokument pruža informacije o promjeni smjernica budućih socijalnih ulaganja, uz poticanje filantropske i investicijske klime u razvoj ljudskih potencijala i osiguravanja dobrobiti svih građana.

Preuzmi pdf

2012

SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA ZA 2012. GODINU

Radeći zajedno na izgradnji snažnog grada

Dokument koji predstavlja zalog ekonomskog i socijalnog razvoja grada. Socijalna slika naglašava i uvodi nove postavke budućeg socio-ekonomskog razvoja: jačanje socijalne kohezije, socijalno ulaganje, inovacije i socijalno poduzetništvo. Također, uvode i promoviraju se dodatni socijalni indikatori kojima se prepoznaju “nove” društvene skupine u riziku od socijalne isključenosti.

Preuzmi pdf

Skip to content