Skip to content

Indeks održivosti organizacija civilnog društva u Hrvatskoj

Indeks održivosti organizacija civilnog društva (CSOSI) ključni je analitički alat za mjerenje napretka civilnog sektora u regiji Srednje i Istočne Europe i Euroazije.

Indeks prati napredak civilnog sektora u dvadeset i devet zemalja tijekom posljednjih petnaest godina. Indeks uzima u obzir cjelokupno poticajno okruženje za razvoj civilnog društva, s naglaskom na pravno okruženje za OCD-e, organizacijske kapacitete, financijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž.

U sklopu navedenog, CERANEO izdaje publikaciju Indeks održivosti organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.

2021

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2021. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2021. godinu iznosi 3,3. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,1), organizacijski kapaciteti (3,5), financijska održivost (4,6), zagovaranje (3,1), pružanje usluga (3,2), infrastruktura (2,8) te javna slika (imidž) (3,1).

Preuzmi pdf

2020

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2020. GODINU

Tijekom 2020. godine Hrvatsku su zadesila dva snažnija potresa s ozbiljnim oštećenjima i posljedicama za građane grada Zagreba i Petrinje, kao i okolice. Također, Hrvatska se i dalje nosi s većim priljevom migranata i tražitelja azila. Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2020. godinu iznosi 3,4. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,1), organizacijski kapaciteti (3,5), financijska održivost (4,6), zagovaranje (3,1), pružanje usluga (3,2), infrastruktura (2,9) te javna slika (imidž) (3,1).

Preuzmi pdf

2019

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2019. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2019. godinu iznosi 3,4. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,1), organizacijski kapaciteti (3,5), financijska održivost (4,5), zagovaranje (3,1), pružanje usluga (3,2), infrastruktura (2,9) te javna slika (imidž) (3,2).

Preuzmi pdf

2018

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2018. godinu iznosi 3,4. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,1), organizacijski kapaciteti (3,5), financijska održivost (4,4), zagovaranje (3,2), pružanje usluga (3,1), infrastruktura (2,9) te javna slika (imidž) (3,3).

Preuzmi pdf

2017

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2017. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2017. godinu iznosi 3,3. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,1), organizacijski kapaciteti (3,2), financijska održivost (4,4), zagovaranje (3,2), pružanje usluga (3,1), infrastruktura (2,8) te javna slika (imidž) (3,2).

Preuzmi pdf

2016

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2016. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2016. godinu iznosi 3,3. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,1), organizacijski kapaciteti (3,3), financijska održivost (4,5), zagovaranje (3,2), pružanje usluga (3,1), infrastruktura (2,8) te javna slika (imidž) (3,2).

Preuzmi pdf

2015

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2015. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2015. godinu iznosi 3,2. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,0), organizacijski kapaciteti (3,2), financijska održivost (4,3), zagovaranje (3,1), pružanje usluga (3,1), infrastruktura (2,7) te javni imidž (3,1).

Preuzmi pdf

2014

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2014. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2014. godinu iznosi 3,2. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (2,9), organizacijski kapaciteti (3,1), financijska održivost (4,3), zagovaranje (3,1), pružanje usluga (3,1), infrastruktura (2,7) te javni imidž (3,1).

Preuzmi pdf

2012

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2012. GODINU

Globalna ekonomska kriza utjecala je na sve dimenzije održivosti OCD-a u Hrvatskoj čime indeks za 2012. godinu iznosi 3,2. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,0), organizacijski kapaciteti (3,1), financijska održivost (4,3), zagovaranje (3,1), pružanje usluga (3,2), infrastruktura (2,7) te javni imidž (3,0).

Preuzmi pdf

2004

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2004. GODINU

Civilno društvo u procesu stjecanja povjerenja u Hrvatskoj i izgradnje partnerstva s državom i drugim dionicima – tijekom 2004. i prve polovice 2005. godine prikupljene su informacije relevantnih dionika civilnog društva: građana, organizacija civilnog društva, stručnjaka i istraživača. Glavni izvori podataka u projektu dobiveni su iz prijašnjih istraživanja, iz upitnika za građane, regionalnog upitnika, studija slučajeva, intervjua sa stručnjacima – ključnim informatorima i analizom medija. Pomoću opsežnog okvira, koji sadrži 74 indikatora i 4 dimenzije u kojima su opisani različiti podaci, Nacionalni Savjet projekta procijenio je opće stanje civilnog društva u Hrvatskoj, a njegov grafički prikaz vidljiv je u obliku Dijamanta civilnog društva.

Preuzmi pdf

Skip to content