Skip to content

Postignuća organizacije

CERANEO je osnovan 1995. godine. Od osnivanja do kraja 2000. godine bio je potporna organizacija za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj. U tom vremenu je znatnim dijelom ispunio svoju misiju: izgradnje povoljnog zakonskog okvira za razvoj neprofitnog sektora, izgradnje kapaciteta sektora te je bio glas sektora.

Tijekom 2001. godine CERANEO dijelom mijenja misiju i profilira se kao think tank organizacija u području javnih politika s osobitim interesom za razvoj civilnog društva.

CERANEO je proveo projekte od strateške
važnosti za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj:

Razvijena metodologija za praćenje implementacije Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj

Od 2015. aktivni član Hrvatske mreže za beskućnike

Napravljen službeni prijevod ETHOS tipologije beskućništva i stambene isključenosti

Izrađen jedinstveni upitnik za korisnike smještaja u prihvatilištima/prenoćištima

Pokrenuta baza podataka o beskućnicima

Provedeno istraživanje „Kako odgovoriti na izazove integracije i reaktivacije mladih u NEET statusu“ na temelju kojeg CERANEO nadalje pruža usluge mladima u statusu NEET

Periodična objava Socijalne slike Grada Zagreba od 2012. do danas

Periodična objava Indeksa civilnog društva za Hrvatsku od 2004. do danas

Sudjelovanje u izradi Nacrta zakona o udrugama koji je odgovarao standardima modernih demokratskih zemalja u partnerstvu s Hrvatskim pravnim centrom

Podnesen zahtjev kojim je Ustavni sud Hrvatske ukinuo 16 odredbi Zakona o udrugama u partnerstvu s Hrvatskim pravnim centrom

Dnevno pružanje informacija potrebnih za osnivanje i poslovanje neprofitnih organizacija

Informacijska točka za inozemne organizacije, članstvo u CIVICUS-u i Orpheus programu European Foundation Centre

Izdavanje Neprofitnog sektora, Glasnika za razvoj neprofitnih organizacija u Hrvatskoj, 1997. – 2000.

Stvorena baza podataka od 1.200 organizacija

Umrežavanje organizacija, od 1998. godine organizacija Hrvatskog foruma neprofitnih / nevladinih organizacija

Stvoren imenik neprofitnih organizacija na hrvatskom i engleskom jeziku – 548 organizacija- 1997. godine

Skip to content