Skip to content

Djelatnost organizacije

Pruža socijalne usluge mladima u statusu NEET i osobama u statusu beskućništva.

Aktivan član Hrvatske mreže za beskućnike – zagovara prava beskućnika.

Organizira radionice, edukacije, seminare, okrugle stolove i konferencije za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

Prikuplja i analizira literaturu, provodi istraživanja i izdaje publikacije važne za razvoj socijalne politike i civilnog društva.

Provodi akcijski usmjerena istraživanja u području zaštite ranjivih skupina, socijalne politike i civilnoga društva.

Premošćuje prostor između akademskih istraživanja, donositelja odluka i praktičara.

Zagovara značajniju ulogu organizacija civilnog društva u javnim politikama.

Organizira rasprave o razvoju socijalne politike i civilnog društva.

Utječe na javno mnijenje.

Skip to content