Skip to content

Ostale publikacije

CERANEO- Centar za razvoj neprofitnih organizacija se kroz svoje dugogodišnje djelovanje bavi provođenjem niza istraživanja iz tematike kojom se bavi te izdavanjem publikacija koje sadrže rezultate istraživanja i analiza socijalnih politika.

OSTALE PUBLIKACIJE

PRIRUČNIK ZA SOCIJALNU INTEGRACIJU RANJIVIH SKUPINA U STATUSU STAMBENE ISKLJUČENOSTI S POSEBNIM NAGLASKOM NA STANOVANJE BESKUĆNIKA (19. NAČELO EUROPSKOG STUPA SOCIJALNIH PRAVA)

Priručnik je nastao u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“. Navedeni projekt podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Jedan od ciljeva projekta zagovaranje je prava ranjivih skupina sukladno Europskom stupu socijalnih prava među kojima su i beskućnici. Priručnik je zalog zagovaranja prava ove skupine kao i zagovaranje implementacije modela Housing First u zbrinjavanju beskućnika.

Preuzmi pdf

OSTALE PUBLIKACIJE

PRIKAZ REZULTATA TROGODIŠNJEG PROGRAMA

Publikacija je nastala u okviru trogodišnjeg programa „Inovativan model socijalnog uključivanja beskućnika, osnaživanja stručnjaka i jačanja kapaciteta Hrvatske mreže za beskućnike“ koji je financijski podržan od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Ovom publikacijom dajemo prikaz ostvarenih rezultata te želimo proširiti spoznaje svih nas o potrebi za detektiranim, ciljanim i pravodobnim mjerama borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Preuzmi pdf

OSTALE PUBLIKACIJE

BESKUĆNIŠTVO JUČER, DANAS, SUTRA

Publikacija je nastala u okviru projekta „Jačanje mreže usluga za skrivene beskućnike“ koji se provodio uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Daje kratak pregled stanja beskućništva, postojećih usluga za beskućnike s istaknutim primjerima dobre prakse te kronologiju zagovaračkih napora i iskoraka u području borbe protiv beskućništva u Hrvatskoj.

Preuzmi pdf

OSTALE PUBLIKACIJE

EUROPEIZACIJA HRVATSKE SOCIJALNE POLITIKE

Publikacija je izdana kroz projekt „Europeizacija hrvatske socijalne politike i hrvatska socijalna povelja“ uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Cilj publikacije je sažeto informiranje sudionika regionalnih rasprava o stanju socijalnih politika na regionalnim razinama. Prvi dio priručnika donosi pregled ključnih koncepata, važnih za proces europeizacije hrvatske socijalne politike, nakon čega slijedi prikaz regionalnih posebnosti po ključnim područjima socijalne politike.

Preuzmi pdf

OSTALE PUBLIKACIJE

HRVATSKA SOCIJALNA POVELJA

Publikacija nastala kroz projekt “Europeizacija hrvatske socijalne politike i hrvatska socijalna povelja” financijske podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Cilj joj je ujednačiti praksu na razini cijele države u smislu ostvarivanja jednakih socijalnih prava. Naglasak je na promociji načela socijalne kohezije i jednakosti kao temeljnog ljudskog prava i europske vrijednosti.

Preuzmi pdf

OSTALE PUBLIKACIJE

IZAZOVI PREVENCIJE NASILJA NAD OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Projekt „Akcijski orijentirano istraživanje o nasilju nad starijim osobama na području Sjeverne Hrvatske“ proveden je uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku financirao je izdavanje ove publikacije. Publikacija sadrži rezultate provedenog akcijskog istraživanja.

Preuzmi pdf

OSTALE PUBLIKACIJE

KAKO ODGOVORITI NA IZAZOVE INTEGRACIJE I REAKTIVACIJE MLADIH U NEET STATUSU?

Publikacija nastala kroz projekt „Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM“ koji se od 2018. do 2019. provodio uz financijsku podršku Europske unije kroz Europski socijalni fond. Publikacija izdvaja ključne rezultate projekta kojim je je osnažena motivacija i otvorenost prema proaktivnosti mladih u NEET statusu kao zalog za integraciju na tržište rada.

Preuzmi pdf

OSTALE PUBLIKACIJE

KLJUČNI TRENDOVI U PODRUČJU BESKUĆNIŠTVA U HRVATSKOJ

Publikacija izdana u sklopu projekta „Evaluacija skrbi o beskučnicima i razvoj inovativnih programa prevencije i smanjenje rizika nastanka beskućništva“ koji je financijski poduprlo Ministarstvo socijalne politike i mladih 2015. godine.

Preuzmi pdf

OSTALE PUBLIKACIJE

PREMA SOCIJALNOM ULAGANJU ZA RAST I KOHEZIJU- UKLJUČUJUĆI I PROVEDBU ESF U RAZDOBLJU 2014.- 2020.

Publikacija nastala u sklopu projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela i pristupanje europskim socijalnim mrežama“ financijski podržanog od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Tiskana je za sudionike edukacija o europskim socijalnim politikama provedenim u sklopu ovog projekta.

Preuzmi pdf

OSTALE PUBLIKACIJE

RAZVOJ DKU, TIJEK, PROVEDBA I REZULTATI

Publikacija je nastala u sklopu istoimenog projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Sažima ključne aktivnosti projekta i način uključenja studenata u program društveno korisnog učenja.

Preuzmi pdf

OSTALE PUBLIKACIJE

ZAPOŠLJAVANJE BESKUĆNIKA

Publikacija nastala u sklopu projekta „Kako do posla za beskućnike? Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i podrška integraciji beskućnika“ kojeg je financiralo Ministarstvo socijalne politike i mladih. Publikacija izdvaja glavne nalaze edukativnih radionica i fokusnih grupa provedenih u okviru projekta.

Preuzmi pdf

OSTALE PUBLIKACIJE

ANALIZA ČETIRI GRADA U POGLEDU PRUŽANJA USLUGA BESKUĆNICIMA

Analiza je nastala kao produkt kontinuiranog praćenja dostupnosti usluga zabeskućnike na području Hrvatske kojeg CERANEO provodi kao dugogodišnja članica Hrvatske mreže za beskućnike.

Preuzmi pdf

Skip to content