Skip to content

Europski stup socijalnih prava

Europski stup socijalnih prava predstavlja 20 načela kojima Europska unija potiče države članice na izgradnju socijalne Europe koja je pravedna, uključiva i puna mogućnosti. Podijeljen je u 3 poglavlja s ukupno 20 načela.

CERANEO kroz projekt „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava“ teži osnažiti zagovaračke kapacitete OCD-a i drugih dionika za implementaciju ESSP na nacionalnoj i lokalnim razinama. Projekt je financiran kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Metodologija praćenja ESP-a

U sklopu navedenog projekta pripremljena je metodologija za praćenje implementacije Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj. Prikupljeni su kvantitativni indikatori (Tablica 1) te kvalitativni koji uključuju ključne dokumente donesene za implementaciju ESSP-a u Hrvatskoj (Tablica 2).

Tablica 1

Kvantitativni podaci za analizu primjene ESSP-a u HR

Indikator Posljednja vrijednost Trend
Primarni indikatori
Udio osoba koje su rano napustile obrazovanje % populacije 18-24 god. 2.4
[2021]
Stupanj digitalnih vještina pojedinca % populacije 16-74 god. 63.37
[2021]
Stopa skupine NEET među mladima % populacije 15-29 god. 14.90
[2021]
Razlika u zapošljavanju na temelju spola Postotni bodovi 10.50
[2021]
Kvintilni omjer dohotka (S80/S20) Omjer 4.78
[2021]
Sekundarni indikatori
Sudjelovanje odraslih u obrazovanju u posljednjih 12 mj. % populacije 25-64 god. 5.10
[2021]
Stupanj stjecanja tercijarnog obrazovanja (dobna skupina 30-34) % populacije 30-34 god. 33.70
[2021]
Rodna razlika u zaposlenosti na nepuno radno vrijeme Postotni bodovi 2.30
[2021]
Indikator Posljednja vrijednost Trend
Primarni indikatori
Stopa zaposlenosti % populacije 20-64 god. 68.2
[2021]
Stopa nezaposlenosti % radne snage 15-74 god. 7.60
[2021]
Stopa dugotrajne nezaposlenosti % radne snage 15-74 god. 2.80
[2021]
Rast GDHI-ja po glavi stanovnika Porast po stanovniku (indeks = 2008.) 124.66
[2021]
Sekundarni indikatori
Stopa aktivnosti % populacije 15-64 god. 68.70
[2021]
Stopa nezaposlenosti mladih % radne snage 15-64 god. 21.90
[2021]
Stope prelaska s ugovora na određeno vrijeme na ugovore na neodređeno vrijeme % (3 godišnji prosjek) 40.00
[2020]
Stopa izloženosti riziku od siromaštva zaposlenih % populacije 4.90
[2021]
Indikator Posljednja vrijednost Trend
Primarni indikatori
Stopa izloženosti riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti % populacije 20.90
[2021]
Stopa izloženosti riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti djece % populacije 0-17 god. 18.60
[2021]
Učinak socijalnih transfera (osim mirovina) na smanjenje stope siromaštva % utjecaja 20.66
[2021]
Razlika u zapošljavanju na temelju invaliditeta Postotni bodovi 28.70
[2021]
Stopa preopterećenosti troškovima stanovanja % populacije 4.50
[2021]
Stopa djece mlađe od tri godine u sustavu formalne skrbi o djeci % populacije 0-3 god. 33.30
[2021]
Stopa samoprijavljene nepodmirene potrebe za zdravstvenom skrbi % populacije 16+ god. 1.70
[2021]
Stopa ozbiljne materijalne i socijalne deprivacije % populacije 3.50
[2021]
Stopa ozbiljne materijalne i socijalne deprivacije djece (mlađih od 18) % populacije 0-17 god. 2.60
[2021]
Stopa osoba koje žive u kućanstvu s niskim intenzitetom rada % populacije 0-65 god. 7.50
[2021]
Stopa djece (mlađih od 18) koje žive u kućanstvu s niskim intenzitetom rada % populacije 0-17 god. 6.20
[2021]
Sekundarni indikatori
Godine zdravog života u dobi od 65 godina Godine 5.00
[2020]
Prosječni dohodak u mirovini u odnosu na prosječni dohodak radnog kontigenta Odnos 0.38
[2021]
Stopa osoba koje borave u stambenoj oskudici % vlasnika s hipotekom ili kreditom 3.40
[2020]
Stopa neposrednog plaćanja u zdravstvenom sustavu % ukupnih izdataka za zdravstvo 10.45
[2020]

Tablica 2

Kvalitativni podaci za analizu primjene ESSP-a u HR

Preuzmi tablicu

Profil hrvatske socijalne države

Na temelju analize pripremljene metodologije implementacije ESSP-a u Hrvatskoj nastao je Profil socijalne države- publikacija koja analizira primjenu ESSP-a u Hrvatskoj.

Osim analize pripremljene metodologije, sadrži i rezultate istraživanja provedenog s ključnim dionicima koji sudjeluju u primjeni načela ESSP-a u Hrvatskoj. Analizu je proveo CERANEO tim, u partnerstvu s ALD Sisak, Mreža udruga ZAGOR i Udrugom MI Split.

Preuzmi pdf

Socijalni semafor

Revidirani Socijalni semafor (Social Scoreboard) opsežnije pokriva načela ESSP-a te predstavlja glavni kvantitativni alat za monitoring napretka provedbe ESSP-a u kontekstu Europskog semestra.

Omogućuje usporedbu među pojedinim članicama u pogledu jednakih mogućnosti i pristupa tržištu rada, pravednih radnih uvjeta te socijalne zaštite i uključenosti. CERANEO je pripremio i prilagodio socijalni semafor za Hrvatsku.

Preuzmi pdf

Analize provedbe ESSP-a

U sklopu ovog projekta u suradnji s partnerskim organizacijama napisane su 4 analize provedbe ESSP-a za Krapinsko-zagorsku županiju, Splitsko-dalmatinsku županiju, Sisačko-moslavačku županiju i Grad Zagreb.

Preuzmi pdf -KZŽ

Preuzmi pdf -SDŽ

Preuzmi pdf -SMŽ

Preuzmi pdf -ZG

Skip to content