Skip to content

Projekti u tijeku

CERANEO prati situaciju dostupnosti socijalnih usluga te na temelju toga provodi projekte koji su potrebiti i koji uključuju iskorak u odnosu na trenutno stanje pružanja usluga na području.

CERANEO također aktivno prati socijalnu politiku Hrvatske te provodi projekte koji se bave utjecajem na proces europeizacije socijalnih politika u Hrvatskoj.

U tijeku

2023. – 2025.

PROTEUS – Zaštita vrijednosti i temeljnih prava EU-a kroz sudjelovanje javnosti i pomoć civilnom društvu u srednjoj Europi

U tijeku

2020. – 2023.

Inovativan model socijalnog uključivanja beskućnika, osnaživanja stručnjaka i jačanja kapaciteta Hrvatske mreže za beskućnike

U tijeku

2022. – 2023.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj

Skip to content