Skip to content

PROTEUS – Zaštita vrijednosti i temeljnih prava EU-a kroz sudjelovanje javnosti i pomoć civilnom društvu u srednjoj Europi

Opći cilj PROTEUS-a je ojačati organizacije civilnog društva (OCD) i građanske inicijative, kao i osnažiti građanske aktiviste, kako bi bili u mogućnosti štititi, promicati i podizati svijest o europskim vrijednostima i temeljnim pravima: prije svega demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, jednakosti muškaraca i žena, nediskriminacija pripadnika manjina, te prava građana EU-a sadržana u Povelji o temeljnim pravima Europske unije.

PROTEUS – Zaštita vrijednosti i temeljnih prava EU-a kroz sudjelovanje javnosti i pomoć civilnom društvu u srednjoj Europi

Konzorcij projekta Građani EU, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) PROTEUS—koji vodi Transatlantska zaklada, europski ogranak GMF-a—usmjerava se na ove izazove civilnom društvu u osam srednjoeuropskih zemalja.

BugarskaSofia Platform
HrvatskaCERANEO
ČeškaVia Foundation
MađarskaPower of Humanity Foundation
PoljskaShipyard Foundation
RumunjskaResource Center for Public Participation (CeRe)
SlovačkaPartners for Democratic Change (PDCS)
SlovenijaSLOGA Platform

Kao projekt CERV-a, PROTEUS je financiran od strane Europske komisije te obuhvaća razdoblje od siječnja 2023. do prosinca 2025. godine.

Opći cilj PROTEUS-a je ojačati organizacije civilnog društva (OCD) i građanske inicijative, kao i osnažiti građanske aktiviste, kako bi bili u mogućnosti štititi, promicati i podizati svijest o europskim vrijednostima i temeljnim pravima: prije svega demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, jednakosti muškaraca i žena, nediskriminacija pripadnika manjina, te prava građana EU-a sadržana u Povelji o temeljnim pravima Europske unije.

  • Podržavanje demokratskog sudjelovanja, javne rasprave i uključivanja;
  • Jačanje otpornosti OCD u suženom prostoru djelovanja;
  • Zaštita, promicanje vrijednosti i temeljnih prava EU-a, s posebnim naglaskom na periferna i ruralna područja;
  • Podržavanje građanskog aktivizma u perifernim i ruralnim područjima.

Projekt doprinosi ostvarenju ciljeva pružanjem ciljanih bespovratnih sredstava i prilagođene izgradnje kapaciteta srednjoeuropskim OCD-ima te povećanjem njihovih kapaciteta za prikupljanje sredstava, upravljanje i zagovaranje, s jakim fokusom na građanske aktere u perifernim i ruralnim područjima.

https://www.gmfus.org/proteus-0

U sklopu provedbe EU projekta PROTEUS – Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe, CERANEO-Centar za razvoj neprofitnih organizacija je raspisao sljedeće pozive:

  1. Poziv organizacijama civilnog društva za sudjelovanje u izgradnji kapaciteta za podršku građanskom aktivizmu i uključivanju u ruralnim područjima (012023);
  2. Poziv na akcije ili inicijative za podršku građanskom aktivizmu i inkluziji u ruralnim područjima (022023).

U sklopu provedbe istog projekta, Transatlantic Foundation raspisao je sljedeće pozive:

  1. Osnaživanje sudjelovanja žena u političkim procesima kroz podizanje svijesti i zagovaranje
  2. Osnaživanje sudjelovanja ranjivih skupina u političkim procesima kroz podizanje svijesti i zagovaranje
  3. Podrška društvenom uključivanju djece i mladih putem projekata obrazovanja o demokraciji i modela participativnog pristupa

Pozivi će se nadopunjavati po službenoj objavi.

PROTEUS sufinancira Europska Unija. Izraženi stavovi i mišljenja su isključivo autorovi i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili EACEA-e. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.

Ana Zadelj Kovač, mag. soc. pol
ana@ceraneo.hr

Klara Vidović, mag. soc. pol
klara@ceraneo.hr

Dorotea Valečić, mag. soc. pol
dorotea@ceraneo.hr

Skip to content