Skip to content

O nama

Centar za razvoj neprofitnih organizacije je think tank organizacija koja prikuplja, analizira i istražuje probleme u području socijalne politike potičući inovativne pristupe u njihovom rješavanju.

Djelujemo od 1995. godine, a primarno se bavimo:

Osnaživanjem kapaciteta civilnog društva i organizacija civilnog društva.

Osnaživanjem mladih, osobito mladih u NEET statusu (koji nisu zaposleni niti se obrazuju- bilo formalno, bilo neformalno).

Zagovaranjem razvoja stambene politike koja je održiva i priuštiva za građane i građanke Hrvatske s osobitim naglaskom na osobe u riziku od beskućništva i osobe u statusu beskućnika.

Osim primarnih djelatnosti CERANEO se bavi praćenjem pokazatelja i modernizacijom socijalne politike, socijalnim inovacijama i poticanjem te istraživanjem filantropije i zakladništva.

Skip to content